KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

ĐÀO TẠO & SỰ KIỆN

Xem thêm »

Đào tạo chuyên gia Lean 6-Sigma Đai Xanh

  • 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
  • Khai giảng: 10/10/2020 | Bế giảng: 07/11/2020 | 90 tiếng / khóa [08:30 - 16:30] (15 ngày không liên tục)

Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

  • 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
  • Tháng 11 | 05, 06, 12, 13, 19

Nâng cao năng lực cải tiến cho quản lý cấp trung

  • 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
  • 02, 03, 06, 07, 17 / 10/ 2020

HỢP TÁC QUỐC TẾ

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

22
Năm Phát Triển
360
Dự Án Hoàn Thành
500
Khách Hàng
10000
Học Viên Đào Tạo