Quốc đảo FIJI

Khoá đào tạo về Mô hình kinh doanh xuất sắc (Business Excellence) dành cho chuyên gia đánh giá.

 

Học viên đến từ 15 quốc gia Châu Á