Lean Healthcare Transformation Summit, Palm Springs, USA

Đại diện của Việt Nam trong đoàn của APO tham dự Hội nghị thuợng đỉnh về Áp dụng Quản lý tinh gọn Lean trong ngành y tế tại Mỹ