CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BẰNG LEAN SIX SIGMA

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Lean 6-Sigma (LSS) là phương pháp cải tiến một cách hệ thống, liên tục và được tiến hành bởi sự hiểu biết kỹ lưỡng về những nhu cầu của khách hàng, sử dụng các cơ sở lập luận, số liệu, các phân tích thống kê và chú trọng vào quản lý, cải tiến, thiết kế lại các quá trình kinh doanh.

LSS đã được áp dụng thành công tại các tập đoàn đa quốc gia và được xem là một xu thế mới trong việc lựa chọn các phương pháp và công cụ cải tiến một cách hữu hiệu nhằm phát huy tốt nhất khả năng nội tại của tổ chức đồng thời đáp ứng các yêu cầu quan trọng của khách hàng: giá cạnh tranh, chất lượng tốt và thời gian giao hàng đúng hạn.

Mô hình LSS cũng đã được nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam áp dụng thành công trong việc tăng năng suất lao động, rút ngắn thời gian sản xuất, cung cấp dịch vụ và giảm lãng phí.

 

ĐỐI TƯỢNG

 • Lãnh đạo, Cán bộ Quản lý của Đơn vị/Bộ phận
 • Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng
 • Cán bộ quản lý sản xuất, kỹ thuật, chất lượng

 

LỢI ÍCH

Học viên hoàn thành yêu cầu của khóa học có thể trở thành chuyên gia về cải tiến tại doanh nghiệp hoặc phát triển thành các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp. Thông qua việc cung cấp cho học viên các kiến thức, phương pháp và cơ hội rèn luyện các kỹ năng cần thiết, cụ thể:

 • Phương pháp và công cụ xác định và nhận diện vấn đề cần cải tiến (D
 • Thu thập dữ liệu, đo lường năng lực quá trình, sản phẩm (M)
 • Thực hiện phân tích số liệu và kiểm định giả thuyết (A) và thực hiện các hành động/giải pháp cải tiến và đánh giá hiệu quả thực hiện dự án cải tiến (I)
 • Tiêu chuẩn hóa và duy trì các cải tiến trong giai đoạn kiểm soát (C) theo phương pháp DMAIC
 • Kỹ năng thực hành/ứng dụng các công cụ cải tiến như kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, kỹ thuật phân tích các loại lãng phí, phân tích quá trình, phân tích chuỗi giá trị…;
 • Thực hành cải tiến theo phương pháp DMAIC tại doanh nghiệp.
 • Kỹ năng thực hành/ứng dụng các công cụ cải tiến như kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, kỹ thuật phân tích các loại lãng phí, phân tích quá trình, phân tích chuỗi giá trị…;
 • Thực hành cải tiến theo phương pháp DMAIC tại doanh nghiệp.

 

NỘI DUNG

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN LEAN SIX SIGMA

 • Quản lý tinh gọn LEAN
 • Giới thiệu 6-Sigma
 • Sự kết hợp giữa Lean và 6-Sigma
 • Chu trình DMAIC

 

PHẦN 2: TRIỂN KHAI CÁC GIAI ĐOẠN CỦA LEAN 6-SIGMA

 • Giai đoạn Xác Định – Define Phase
 • Giai đoạn Đo Lường – Measure phas
 • Giai đoạn Phân Tích – Analyze phase
 • Giai đoạn Cải tiến – Improve phase
 • Giai Đoạn Kiểm soát –Control phase
 • Bài tập thực hành được áp dụng tại từng giai đoạn.

 

PHẦN 3: THỰC HÀNH TẠI DOANH NGHIỆP

 • Khảo sát doanh nghiệp: Xác định vấn đề
 • Đo lường, phân tích dữ liệu, tìm nguyên nhân
 • Đề xuất giải pháp cải tiến
 • Xây dựng báo cáo và trình bày tại lớp về dự án cải tiến của nhóm

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Đào tạo kiến thức cơ bản và cốt lõi về phương pháp, công cụ Lean 6-Sigma Đai Xanh
 • Làm bài tập thực hành để nắm vững công cụ
 • Ứng dụng/thực hành tại hiện trường doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

 

CHỨNG CHỈ

 • Sau khi hoàn thành và đáp ứng yêu cầu khóa đào tạo, Viện Năng suất Việt Nam sẽ cấp chứng nhận cho các học viên tham gia.

 

THỜI LƯỢNG

 • 05 ngày [8:00 ~ 16:30]

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC