ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 – LEAD AUDITOR

 

GIỚI THIỆU CHUNG

“Thực hành là Chìa khóa thành công” – chính vì vậy, Khóa đào tạo Lead Auditor được VNPI HCM thiết kế tỷ lệ lý thuyết và thực hành là 20:80. Sau khi được trang bị kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, học viên sẽ được thực hành vai trò chuyên gia đánh giá qua các cuộc đánh giá giả định xuyên suốt thời gian học. Nhờ đó mà học viên vừa thấu hiểu từng nội dung của bộ tiêu chí vừa thấm nhuần kỹ năng của một chuyên gia đánh giá trưởng cần có.

 

ĐỐI TƯỢNG

 • Lãnh đạo tổ chức/ doanh nghiệp
 • Đại diện lãnh đạo, cán bộ chất lượng, đánh giá viên nội bộ
 • Chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá nội bộ
 • Các cá nhân quan tâm tới chủ đề và nội dung của khóa học

 

LỢI ÍCH

 • Cung cấp kiến thức chuyên sâu về áp dụng và đánh giá HTQLCL theo ISO 9001:2015
 • Cung cấp phương pháp nhận diện các cơ hội cải tiến của tổ chức sau quá trình đánh giá
 • Cung cấp kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong tổ chức đánh giá nội bộ hoặc đánh giá bên ngoài theo chuẩn mực quốc tế
 • Cấp chứng chỉ Lead Auditor (song ngữ Việt – Anh) sau khi hoàn thành và đáp ứng yêu cầu khóa đào tạo

 

NỘI DUNG

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 • Các khái niệm và quá trình phát triển tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng
 • Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Những thay đổi trong tiêu chuẩn ISO 9000:2015 và ISO 9001:2015
 • Phân tích 7 nguyên tắc quản lý chất lượng dưới góc độ đánh giá

 

PHẦN 2: GIỚI THIỆU VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

 • Các khái niệm và phân loại đánh giá
 • Quá trình và nguyên tắc đánh giá
 • Hành động đánh giá sự phù hợp và cơ chế thừa nhận lẫn nhau
 • Các tiêu chuẩn cơ bản trong hoạt động đánh giá sự phù hợp
 • Quản lý nhà nước đối với hoạt động chứng nhận

 

PHẦN 3: YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 • Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Phân tích các yêu cầu của ISO 9001:2015 dưới góc độ đánh giá
 • Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng
 • Nhận biết các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng

 

PHẦN 4: QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ CHUẨN BỊ CUỘC ĐÁNH GIÁ

 • Quản lý chương trình đánh giá
 • Xem xét tài liệu
 • Lập kế hoạch đánh giá
 • Lập phiếu đánh giá 

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Cam kết 20% thời lượng dành cho lý thuyết, 80% thời lượng dành cho các hoạt động chia sẻ, thực hành, thảo luận, trao đổi, bài tập nhóm, kể chuyện.
 • Tài liệu trình chiếu và công cụ trợ giảng, thực hành

 

CHỨNG CHỈ

 • Sau khi hoàn thành và đáp ứng yêu cầu khóa đào tạo, Viện Năng suất Việt Nam sẽ cấp chứng nhận cho các học viên tham gia.

 

THỜI LƯỢNG

 • 05 ngày [8:00 ~ 16:30]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC