KỸ NĂNG SOẠN THẢO QUI TRÌNH, HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC CHUẨN – SOP

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình đào tạo KỸ NĂNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH ISO được Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh thiết kế theo phương pháp của TWI, giúp các tổ chức xây dựng được hệ thống tài liệu (đáp ứng yêu cầu của ISO) gồm qui trình, hướng dẫn công việc ĐÚNG – ĐỦ – GỌN – RÕ – NHÃ nhằm đem lại các lợi ích sau:

 • Rút ngắn thời gian đào tạo nhân viên
 • Đảm bảo việc thực hiện đồng đều và chất lượng ổn định giữa các nhân viên
 • Làm cơ sở hoạch định việc đào tạo kỹ năng, nâng cao tay nghề cho nhân viên
 • Công việc được thực hiện chính xác, đảm bảo năng suất, chất lượng và an toàn
 • Không bị phụ thuộc và nhân viên kinh nghiệm, lâu năm
 • Chủ động đáp ứng được yêu cầu của khách hàng

 

ĐỐI TƯỢNG

 • Ban lãnh đạo, Quản lý các cấp từ tổ chức

 

LỢI ÍCH

 • Hiểu rõ vai trò của tài liệu đối với việc thực hiện và hoàn thành mục tiêu của tổ chức
 • Hiểu đúng về cấu trúc của tài liệu hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn và các đặc điểm của từng nhóm tài liệu
 • Có khả năng phân biệt và lựa chọn hình thức tài liệu thích hợp của hệ thống quản lý cần biên soạn
 • Rèn luyện kỹ năng viết tài liệu theo phương pháp chuẩn mực đảm bảo đúng, đủ, gọn, rõ, nhã
 • Nâng cao kiến thức về tư duy tinh gọn trong quản lý
 • Thực tập kỹ năng biên soạn và cải tiến qui trình, hướng dẫn công việc hệ thống quản lý theo tư duy tinh gọn

 

NỘI DUNG

Phần 1: Tổng quan về cấu trúc tài liệu của hệ thống quản lý theo ISO

 • Ý nghĩa của qui trình, hướng dẫn công việc chuẩn
 • Phân biệt các loại tài liệu của hệ thống quản lý, thể thức và đặc điểm
 • Qui trình xây dựng và kiểm soát tài liệu 

 

Phần 2: Một số công cụ cốt lõi trong biên soạn tài liệu tiêu chuẩn

 • Lưu đồ (flow chart/swim lane)
 • Phiếu kiểm tra/Biểu mẫu (check-sheet)
 • Hướng dẫn công việc (job instruction)

 

Phần 3: Thực hành biên soạn và cải tiến tài liệu

 • Biên soạn và cải tiến qui trình
 • Biên soạn và cải tiến hướng dẫn công việc
 • Các bước chuẩn bị cho đào tạo nhân viên

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Học viên là trung tâm, giảng viên định hướng cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm
 • Cam kết 20% thời lượng dành cho lý thuyết, 80% thời lượng dành cho các hoạt động chia sẻ, thực hành, thảo luận, trao đổi, bài tập nhóm, kể chuyện.
 • Tài liệu trình chiếu và công cụ trợ giảng, thực hành

 

CHỨNG CHỈ

 • Sau khi hoàn thành và đáp ứng yêu cầu khóa đào tạo, Viện Năng suất Việt Nam sẽ cấp chứng nhận cho các học viên tham gia.

 

THỜI LƯỢNG

 • 01 ngày [8:00 ~ 16:30]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC